Družinska e-pravila so pomemben varovalni dejavnik za preprečevanje zasvojenosti in se nanašajo na rabo vseh digitalnih naprav v družinskem okolju, predvsem tistih, ki so povezana v splet (računalniki, mobilni telefoni, igralne konzole, pa tudi televizor.

Družinska e-pravila so pomemben varovalni dejavnik za preprečevanje zasvojenosti in se nanašajo na rabo vseh digitalnih naprav v družinskem okolju, predvsem tistih, ki so povezana v splet (računalniki, mobilni telefoni, igralne konzole, pa tudi televizor.

V mnogih slovenskih družinah je prisotnih več računalnikov in mobilnih telefonov, kot tudi različnih načinov povezovanja v splet. Napotki, kot so mesto računalnika izven otroške sobe, omejen čas uporabe, uravnoteženje različnih oblik prostočasnih aktivnosti, pozitivni zgledi samih staršev in podobni so še kako pomembni v ranljivem obdobju otroškega odraščanja. E-pravila bi morala obstajati v sleherni družini. Predavanje dopolnjuje delavnica v kateri staršem pomagamo izdelati njihova lastna družinska pravila.

CIljna skupina: Starši
Trajanje: Eno ali dva srečanja po 2 šolski uri.

Posamezno predavanje, skupaj s kratko delavnico, je dolgo dve šolski uri. Vse kar je šoli potrebno omogočiti, je digitalni projektor.

Interes vaše šole, prosimo, izkažite preko izpolnjenega obrazca.

Vaši podatki in informacije so zaupne narave in ne bodo posredovane tretji osebi.

Izvajanje programa je za osnove šole z vnaprej pridobljenim soglasjem v letu 2013 podprla Mestna občina Ljubljana.

Izpolnite obrazec