Predavanja in kreativne delavnice za uravnoteženo in zdravo rabo digitalnih tehnologij za otroke in mladostnike.

Predavanja in kreativne delavnice za uravnoteženo in zdravo rabo digitalnih tehnologij za otroke in mladostnike.

Program je sestavljen iz predavanj in delavnic z namenom vzgoje v kretivno uporabo digitalnih tehnologij in spleta (npr. snemanje in izdelava videa, učenje programiranja, oblikovanje,...).

Program obsega skupaj 16 pedagoških ur. Izvaja se v skupinah po največ 20 udeležencev na 8 srečanjih po 2 pedagoški uri v popoldanskem terminu.

Izvajanje programa je za osnove šole z vnaprej pridobljenim soglasjem v letu 2012 podprla Mestna občina Ljubljana.

Interes vaše šole, prosimo, izkažite preko izpolnjenega obrazca.

Vaši podatki in informacije so zaupne narave in ne bodo posredovane tretji osebi.

 

Izpolnite obrazec