Otroci vedno pogosteje prehajajo med različnimi zasloni: televizorjem, igralnimi napravami, pametnimi telefoni, tabličnimi, prenosnimi in namiznimi računalniki.

Otroci vedno pogosteje prehajajo med različnimi zasloni: televizorjem, igralnimi napravami, pametnimi telefoni, tabličnimi, prenosnimi in namiznimi računalniki.

Pri vsem tem se ob raznolikih vsebinah in interakcijah staršem porajajo različna vprašanja. Kot na primer: Kako otroci dojemajo televizijo? Kdaj otroku ponuditi računalnik ali tablico? Kdaj, če sploh, otroku kupiti napravo? Kako je z omejevanjem uporabe? Katere so primerne in katere neprimerne vsebine? So morda kakšni škodljivi učinki uporabe? Kaj pa prednosti?

Staršem predstavimo varno uporabo televizije, digitalnih naprav in spleta. Predstavimo vsebine, ki so lahko koristne za splošni razvoj otrok ter predstavimo priporočila za zdravo sobivanje v svetu digitalnih dražljajev.

Posamezno predavanje, skupaj s kratko delavnico, je dolgo eno šolsko uro + 15 minut za vprašanja straršev. Vse kar je vrtcu potrebno omogočiti, je digitalni projektor.

Interes vaše organizacije, prosimo, izkažite preko izpolnjenega obrazca.

Vaši podatki in informacije so zaupne narave in ne bodo posredovane tretji osebi.

Izpolnite obrazec