Storitev
Cena v EUR
Uvodni razgovor ali posvet (15 -30 minut)
brezplačno
Celoten program svetovanja LOGOUT & RESTART za otroke in odrasle
brezplačno
Celoten program svetovanja DIGITALNA DIETA brezplačno
Svetovanje telefonsko in spletno (e-pošta, skype)
brezplačno
Psihodiagnostika, 1 test (testi osebnosti, sposobnosti, interesov in vrednot, ustvarjalnosti) 25
Izobraževalna predavanja za starše (delavnice, predavanja), 1 pedagoška ura
100
Izobraževalna predavanja za strokovne delavce šol (delavnice, predavanja), 1 pedagoška ura 100
Delavnice za študente in dijake, 1 pedagoška ura 100
Varna navezanost - preventivna delavnica za družino, 1 pedagoška ura 50
Nastavitve starševskega nadzora na napravi, 1 naprava 50