Kako podarite 0,5 % dohodnine Zavodu Nora - LOGOUT?

Kako podarite 0,5 % dohodnine Zavodu Nora - LOGOUT?

Stvar je preprosta in za vas brezplačna.

V spodnji obrazec vpišite svoje podatke. Izberete tudi pristojni davčni urad in kliknete na gumb "Natisni zahtevek". Za tem obrazec še podpišete in pošljete pristojnemu davčnemu uradu, ter skenirano vlogo na info@logout.si.

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 omogoča vsakemu zavezancu za dohodnino, da del svoje dohodnine nameni za splošno koristne namene (142. člen ZDoh-2). Pri tem lahko takšna sredstva nameni samo tistim organizacijam, ki so uvrščene na poseben seznam, ki ga sprejme vlada.

Z vašo pomočjo bomo še lažje in kvalitetneje opravljali svojo dejavnost. Hvala!