Otroci in mladostniki imajo nove tehnologije v malem prstu. Pri tem se velikokrat ujamejo v pasti, iz katerih sami ne znajo ali ne zmorejo uiti. V mnogih primerih potrebujejo strokovno pomoč in aktivno sodelovanje svojih najbližjih. Glede na vrsto in intenzivnost težav, se odločamo med zahtevnejšo in enostavnejšo obliko programa.

Otroci in mladostniki imajo nove tehnologije v malem prstu. Pri tem se velikokrat ujamejo v pasti, iz katerih sami ne znajo ali ne zmorejo uiti. V mnogih primerih potrebujejo strokovno pomoč in aktivno sodelovanje svojih najbližjih. Glede na vrsto in intenzivnost težav, se odločamo med zahtevnejšo in enostavnejšo obliko programa.

Program LogOut & ReStart

Program je namenjen otrokom in mladostnikom z izrazitejšimi težavami. Obravnave potekajo enkrat tedensko, najmanj tri mesece. Zaželjena je aktivna udeležba staršev.

Program LOGOUT&RESTART sofinancirajo Republika Slovenija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje in Mestna občina Ljubljana - Oddelek za zdravje in socialno varstvo.


Svetovanje za starše

Če vaš mladostnik ni pripravljen sodelovati, nudimo tudi svetovalne ure samo za starše.

Opozorilni znaki pri mladostnikih

  • Izguba občutka za čas
  • Opuščanje telesnih in družabnih dejavnosti
  • Prehranjevanje za računalnikom
  • Nihanje razpoloženja (pozitivna čustva online, negativna offline)
  • Neupoštevanje dogovorov s starši o rabi interneta
  • Zanemarjanje šolskih obveznosti
  • Pomanjkanje interesa za druge aktivnosti
  • Spremenjen spalni vzorec

Preverite online vedenje otroka ali vas samih skozi spletne vprašalnike:

Testi zasvojenosti .